Efter Gamle Mestre/After Old Masters
Efter penseltegning af Goya 1814-20: Galilei. Tusch & akryl på papir After brush, Indian ink and sepia by Goya 1814-20: Galilei.
Original Goya

Goya skrev på sin penseltegning af Galilei Por descubrir el movimento de la tierra (for at opdage jordens bevægelse). I min pastiche er baggrunden blevet gjort mørkere, og vægten af stenen på hans ryg større.  "For at opdage, at Jorden bevæger sig" står der over scenen med den fastlåste forsker. Aktuel til alle tider. Tycho Brahe skrev for eksempel som råd til andre forskere, at man altid skal være klar til at flygte, og hans havde selv lavet kontainere til sine instrumenter i den anledning. Som bekendt blev de også taget i brug.
 
Goya wrote on his brush, Indian ink and sepia drawing of Galilei:  Por descubrir el movimento de la tierra (for discovering the movement of the earth). In my pastiche the background has been made darker, and the weight of the stone on his back heavier. "To discover that the Earth moves" is written over the scene. Always relevant. Tycho for instance wrote to his fellow scientists that they ought always to be ready to flee, and he himself had containers ready for his instruments.  It is well known that they became useful for him.


(Fortsættes med pasticher efter Velazques, Ferdinand Bol , Frans Hals og Winslow Homer (jfr. Forsiden) Original og pastiche vises sammen og stadier på billedernes tilblivelse vises. De er ikke skabt ved hjælp af computertegning, kopiering eller grid
To be continued with pastiches after Velazques, Ferdinand Bol, Frans Hals and Winslow Homer (see the front page) Originals and Pastiches are shown together, and  stages in the realization of the paintings are shown. They are not done by computerdrawings or computergrid)

After Velazques

Velazques: Juan de Pareja (originalmaleriet) forestiller den spanske hofmaler Velazques´ (1599-1660, hofmaler 1523) malerkollega,  en afrikaner, som var frigivet som slave af Velazques. Han var med Velazques i Rom, hvor Paven skulle males i røde nuancer. Som forstudie til dette maleri malede V. Pareja i grønne, beige og brune nuancer som nabofarver. Almindelige dødelige måtte på den tid ikke bære lige så fine klæder som de herskende klasser; flere af Velazques portrætter forestiller netop 'almindelige' mennesker og gøglere, hvorved der kom en ny naturlighed ind i maleriet, som hoffet snart gerne ville efterligne. Derfor virker disse billeder idag mere moderne end hofmalerierne. Man kan let indføle sig i deres situation og påden måde komme tættere på den virkelige historie, hverdagens.
Velazques lod Pareja gå rundt i Rom og vise portrættet af sig selv frem for at opleve den undren, beskuerne viste ved den store lighed.
Velazques: Juan de Pareja (the original) shows the Spanish court painter (1599-1660, court painter 1523) painter colleague, an African-Spaniard whom Velazques had freed as a slave. When V. was about to paint the Pope in red nuances he painted Pareja in green, beige and brown colours as neighbour colours. When Pareja went around in Rome with his own portrait the viewers were astounded by the likeness. 

Pastiche after Pareja

Min pastiche efter Velazques 'Juan de Pareja* er ikke en ren kopi, men min egen version, hvori modellen ser lidt mere forfinet ud end i originalen.Jeg synes det var passende i vore dage at se ham mere som en Othello, så hans holdning er lidt mere fornem. Der er forskelle i farverne, f. eks. i kappen, som jeg har gjort rødlig i kontrast til den grønne vest, og kraven er malet i mere moderne stil a la Manet uden for mange detaljer. Håret er også højere og mere kruset fyldigt; men selv om det kunne forestille en anden samtidig person er der noget af det samme over helheden, historisk, synes jeg. I 1600-tallet var kopiering meget udbredt, malerne bragte ideerne fra land til land ved at bruge hinandens gengivelser og samtidig gøre dem til deres egne. Hvis de var selvstændige udtryk, var de mere værd. På hjemmeside MyArtSpace.dk har kunstneren Naya Amalie 5. januar 2013 rost min pastiche med alle de points, der kan gives.
My pastiche after Velzques 'Juan de Pareja' is not a pure copy but my own version in which the model looks somewhat more refined than the original. I thought that he should look more like Othello today. In the 17th century it was customary for painters to copy each others´works, thus bringing their ideas from one country or region to another. If the new version was somewhat different than the original it was valued higher than a mere copy.
At the homepage MyArtSpace.dk the artist Naya Amalie on 5. january 2013 praised this pastiche and given it all the points that may be rewarded.

Velazques selvportræt/Velazques self portrait original


After Velazques self portrait (my pastiche)

Min pastiche efter Velazques´selvportræt har sin oprindelse i en artikel i International Artist magasinet, hvor en kunstmaler havde besøgt mange museer for at studere farverne i de gamle mestres påortrætter. Han fandt ud af, at næsten alle mandsportrætterne brugte okker og brune nuancer, som tilsammen nærmede sig guld, mens næsten alle kvindeportrætterne var præget af gråt og lyserødt som ansigtsfarver. Velazques original selvportræt er mere gyldent en pastichen, men det kan også skyldes alder.
Originalen måler 49x60 cm, mens min pastiche kun er 30x40. Alene det gør en forskel. Men min tegning er ikke så kraftigt i trækkene som originalen, og billedet kunne derfor lige så godt forestille en anden spansk hofmand fra 1600-tallet, hvis det ikke var for en vis lighed i blikket ('prompt look'). Jeg ser selv pastichen som "en spansk hofmand" snarere end Velzques; næseboret med brændt umbra er begyndelsen til ansigtet, og derfra males det i cirkel med okker og brunt, mens baggrunden er sort men brændt siena brun nederst i billedet. Det er typisk med en mørk baggrund på den tid, hvor billedet sluttes med de høje lys.

My pastiche after Velazques' self portrait derives from an article in International Artist magazine in which a painter had visited many museums to study the facial colours of the old masters. He discovered that almost all the men had face colours dominated by ochre and brown tending to gold while almost all the women had face colours dominated by gray and pink.
The original measures 49x50 centimeters while my pastiche is only 30x40 centimeters. That alone makes a difference from the original. My drawing of the face is not as forceful as the original, and the picture might as well show some Spanish courtier from the 1600s if it were not for a certain likeness in the glance which I have tried to catch ('prompt look'). Burnt umbra in the nostril was the beginning of the face, from there I painted in different degrees of ochre and burnt siena. As in all painting of that time the background is dark, making the black hair melt together with the black background but at the bottom of the painting there is some light in the burnt siena. It is surprisingly easy to paint with just a few neighbouring colours, almost like drawing, and the result is striking.
The painting has been glazed several times to give it a surface like an old painting.

Velazques "Vandsælgeren fra >Sevilla" original/Velazques "Watersellr from Seville" original

Velazques "Vandsælgeren fra Sevilla" forestiller en af de spaniere, der overtog jobbet som vandsælgere på gaden efter fordrivelsen af maurerne fra Spanien. Det er et hverdagsbillede, som kan minde noget om reklamer fra vore dage, hvis man satte sodavand ind i stedet for. Der er to drenge som købere, den ene er ikke meget synlig, og man skal se godt efter for at se hvordan vandglasset eller snarere glaskrukken ser ud. Men det store vandglas er meget flot. Drengen med det store glas ses også på et andet hverdagsbillede, "Gammel kone der steger æg".

Velazques "The Waterseller from Seville" shows one of the Spaniards who inherited the job as water salesman in the street after the exile of the Moors from Spain. Some has said to me that he looks stern. Anyway it is an everyday picture much like advertising today, if you replaced water with Coca Cola (there you have Santa Claus). Two boys are the buyers, one in the shadow with a bowl or glass jar which is not quite easy to discern, the other with the big fine glass. That boy appeared also in another everyday painting by Velazques "Old woman frying eggs". 

After Velazques Waterseller from Seville stiche)

Min version af Velazques "Vandsælgeren fra Sevilla" har den samme bevægelse indad i en spiral rundt om vandkrukken til glassets oval. Men der er forskelle: baggrunden er gjort mere gennemsigtig, så det er lettere at se den bagerste dreng med sit vandglas eller -kande, vandsælgerens hænder om glassets fod er gjort mere "spanske", mørkere, og den nederste krukke på bordet er mere grøn i glasuren, den store vandkrukke ogsåmere uregelmæssig. Bordet de to krukker står på, er gjort mere våd og mørk, så vanddråberne kan ses tydeligere, især gælder det dråben under bordet imod mørket. Disse dråber ændrer rytmen i hele billedet og fanger beskuerens øje.

My version of The Waterseller has the same movement in a spiral around the big vessel and the shoulder of the waterseller to the oval of the fine glass the boy in front is holding together with the waterseller. His hand has been painted somewhat darker than in the original; the big jar on the table is greener in its glaze, and the table is darker og seems wet. This brings the viewer to the drop of water under the table in the dark which changes the attention and the rhythm of the entire picture.  

Nærbillede/Close up


Admiral de Ruyter (F. Bol 1668 original)

Den hollandske admiral Michiel de Ruyter blev malet flere gange af Fredinand Bol, som begyndte som Rembrandts førstemand på værkstedet og senere fik sit eget store værksted i Amsterdam. Denne version i rustning og med en sort dreng til at holde hjelmen blev malet i 1668. Admiralen var før blevet malet i rustning, med et orange flag som baggrund, der symboliserede Prinsen af Orange. Nu var der kun det orange tørklæde på armen tilbage, efter at flaget var blevet til tricoloren rødt, hvidt og blåt. Holland var blevet borgerligt, og der blev ikke uddelt ordener. Her har admiralen en fortjenstmedalje ("Belohnungspfennige") om halsen. Han holder en søkikkert, hvor andre har en baton.


The Dutch admiral Michiel de Ruyter was painted by Fredinand Bol, Rembrandt´s first assisant. Earlier he had been painted in armour in front of a large orange banner; now only the orange scarf is left while the flag has become a tricolor of red, white and blue. A black boy holds his helmet.
 

Rembrandt style by Bol 1666

Med Rembrandtske farver og stoflige virkninger i et interiur ses admiralen som en borgerlig mand med et ret venligt udtryk, Skibene i baggrunden er meget udvisket malet. Det er en baton, han holder i sin højre hånd. Ellers er omgivelserne standard i 1600-tallets repræsentative portrætter, de samme draperier, kvast,  balustrade  og kommando-baton ses på danske portrætter af van Mander og Wuchters. Bemærk admiralens venstre hånd, meget utydeligt malet for ikke at tage opmærksomheden fra højre hånd.
 Der er en ring på hans lillefinger.In Rembrandt´s colours and textures in an interior setting the admiral is seen as a rather kind man. It is a baton that he holds in his right hand. Notice his left hand which was painted very indistinctly. There is a ring on his little finger.

London version 1667

Dekorationen er den samme, manden også, og maleren er den samme, selv om man ikke skulle tro det. Farverne er kølige, og udsigten ser helt naturlig ud snarere end et bagtæppe. Admiralen er blevet global i udtrykket. Det mærkelige er den smalle hånd med batonen i en skødesløs stilling; den venstre hånd er nu skjult på ryggen. Ansigtets farve er blevet meget lysere. Måske skulle admiralen se mere forfinet ud, ligesom van Eyck, for eksempel, eller Bol selv? Men på 1668-versionen er det hollandsk, der tæller, og kolonierne er blevet symbolet på historiens gang snarere end globus og passer. 
The decoration is the same, the man too, and the painter also even if it is difficult to believe it. The colours are cool, and the view to the sea looks natural rather than painted as a background. The admiral has turned global in his expression with the globe. The rigth hand is now slender (like the painter´s hand perhaps) to look more elegant, and the baton is held in a very casual manner. But in the 1668 version he has changed his ways again, now he is once more in full armour.   


Stadier af pastichen/Stages of the pasticheDen postkasserøde og orange farve i bagtæppet er som afslutning blevet suppleret med kraplak, som er kold, i begge sider af billedet. Det gør en stor forskel.
Nu ser man også begge hænder, den venstre uden ring, den højre holder fast on søkikkerten i skarpt lys sammen med alle de høje lys i rustningen. Alt dette lys får skikkelsen til at dreje, så der bliver rum i billedet, ligesom udsigten er naturlig. Så maleren har udviklet sit syn på helheden gennem de forskellige stadier
The orange-red colours in the curtain has been supplemented by a much cooler red in both sides That makes a big difference!
Both hands are painted this time, the left without a ring, and the right hand is very powerful in the light together with all the white lights in the armour. The figure turns because of this sharp light and the position with the marine telescope. As the figure turns space is opened around it, also to the sea which now looks more natural that in the first Amsterdam version.

På udstilling/Exhibition

Det færdige billede blev udstillet uden ramme og lakeret, på Nyborg Kunstværksteds årlige udstilling i Anders Draghes Gaard June 2011.
Pastichen har modtaget ros på MyArtSpace.dk i 2012

The finished pastiche was exhibited without frame and glazed several times at the annual exhibition of Nyborg Art Workshop in Nyborg June 2011.
The pastiche has received praise at the homepage MyArtSpace.dk in 2012.


After Caillebotte: Place de L´Europe (Parafrase)

Gustave Caillebotte  (fransk 1848-1894) var oprindelig realistisk maler, men blev elev af impressionisterne og stor mæcen. Hans store samling af dem blev efter hans død afvist af staten, og først efter indgriben af Clemenceau blev en del af den modtaget. Allligevel blev 28 af de 65 billeder afvist. Først i 1928 kom disse afviste billeder ind på Louvre. Billedet viser Caillebottes eget kendte værk 'Place de L´Europe i regnvejr', som blandet realisme med impressionisme.
Gustave Caillebotte (French, 1848-1894) was originally realist but became a pupil of the impressionists and a great patron. His big collection was after his death rejected by the state, and only through Clemanceau some of it was accepted. 28 of 65 works were still rejected; only in 1928 they was admitted to the Louvre. The picture here shows Caillebotte's own work 'Place de L´Europe in rain' in which he blends realism with impressionistic colour.


Billede i billedet/Painting in a painting

International Artist magasin har vist dette maleri (kunstneren oplyses senere) fra et museum (Louvre?) hvor nutidsmennesker i uformel påklædning betragter Caillebotte´s store maleri. Der er mindelser om Norman Rockwells humor i kontrasten mellem tidsaldrene.
International Artist magazine has showed this painting (the name of the artist will be added as soon as possible) in which viewers in the casual clothes of our time look at Caillebotte´s large painting (in the Louvre?). There is a Norman Rockwell-comic effect in the contrast between the ages and the vivid colours against the carefully weighed colours in Caillebotte's work.


Skorstensfejere(Chimney sweepers)

To skorstensfejere ser på kunst (Chagall) på Louisiana. De kommer til at stå foran Caillebotte´s 'Place de L´Europe i regn´ i min pastiche.
Two chimney sweepers discussing a painting (by Chagall) at Louisiana Art Museum in Denmark. They will appear as visitors in front of my pastiche of Caillebotte´s 'Place de L´Europe in rain´.

Min parafrase/my parafrase after Caillebotte

I min version, pastiche eller collage af sammenbragte elementer er det næsten kun Caillebotte-billedets ramme, der er malet; billedet selv er ensfarvet, grisaille, gråt ig gråt som regnen. Det fremhæver tegningen, og den store bygning i baggrunden, som på C.'s maleri er gul og dermed nærmere, ses her mere udvisket som i regnvejr. Til afveksling har jeg sat et ægte fransk skilt på Europapladsens gadelygte, det er fundet antikt på nettet. Brostenene på torvet fortsætter i Louisianagulvets fliser. Der er høje hatte både inde i billedet og udenfor på skorstensfejerne!
In my version, pastiche or collage it is (almost) only the frame of Caillebotte´s painting which has been painted in colour; the rest is a grisaille, greyscale in order to show the rain somewhat more poetically, the yellow building in the background of C.´s picture is now grey and disappearing in the rain, on the other hand to people in the street are more distinct as drawing. The  lamp post has been given a light blue French sign  which I found on the Internet in an antique shop, and there are traces of orange light in the windows of the large building, and the tall chimneysweeper points to it or the sign. The cobblestones in the pavement continue in perspective to the tiles in the floor on which the two chimneysweepers stand as chimney sweepers realistically would stand even in an art museum! 
 I chose chimney sweepers because Danish chimney sweepers still have high hats like the people in Caillebotte´s 'Place de L´Europe which I have written in Bodoni letters on the French sign.

After Heinrich Hansen: Uranienborg

Tycho (Tyge) Brahe (1546-1601) foran Uranienborg er et kendt maleri af Heinrich Hansen, som hænger på Frederiksborgmuseet.
Tycho (Tyge) Brahe in front of his castle and observatory, print shop and laboratory in the island of Ven between Denmark and Sweden. The castle cannot be seen any more, only in this painting by Heinrich Hansen at Frederiksborg Castle in Denmark.


Min rebus/My rebus

I min historiske rebus over Tycho Brahe nævnes Uraniborg 1598 efter skriftet De Nova Stella med kobberstik af supernovaen fra 1572, trykt på Hven eller Ven, som øen kaldes efter Roskildefreden 1658, hvorfor Roskilde Domkirke også vises med sine to spir, og 1659 med Nyborg Slot, fordi svenskerne tabte Slaget ved Nyborg det år. Til højre ses et kendt portræt af Tycho Brahe. Der er talgåder i årstallene 1598-1658 og 1659-2009, hvor billedet er malet, eller rettere den historiske rebus, der skal vække til eftertanke over sammenhænge og skillelinjer mellem steder, tider og lande. Billedet blev udstillet ved Nyborg Kunstværksteds udstilling i Draghes Gaard det år.
In my historic picture puzzle or rebus Uraniborg is mentioned  in 1598 with its  latin letters on gold. In the painting Tycho himself stands before the castle together with the Danish queen who is presented with a collection of folk tales collected by Anders Sorensen Vedel. The picture also shows Roskilde Cathedral with the year 1658 because of the Peace Treaty of Roskilde which meant great losses to Denmark. Nyborg Castle is shown on top in the middle with the year 1659 because Denmark beat Sweden in the decisive Battle at Nyborg. 1572 shows the print from Uraniborg 1572 to the scientific book in latin about the new supernova discovered by Brahe that year: De Nova Stella. There are some numbers puzzles in the years 1598-1658 and 1659-2009; the picture puzzle was painted by me 350 years after the Battle at Nyborg together with much celebration of the anniversary.  It was also exhibited at Nyborg Art Workshop´s exhibition that year.

Efter/After Paul Fischer(1860-1934)

Københavnermaleren Paul Fischer var og er stadig kendt for sine mange populære billeder af hverdagslivet i København; her ses hans "Juleaften på Østergade" (Strøget) fra 1886, som har indbragt over 2 millioner kr. på auktion i Danmark. Paul Fischer var også kendt for sine plakater, hvoraf en fra Kongens Nytorv (1896) ses på næste originale billede.
The Copenhagen painter Paul Fischer was and still is known for his many popular pictures of daily life in Copenhagen; here "Christmas Evening  at Oestergade" from 1886 which was last sold for more than two million Danish Crowns. Paul Fischer was also very well known for his posters, here from Kongens Nytorv in Copenhagen with Hotel d´Angleterre and a news stand where his brother Svend Fischer`s Art Publishing Firm and Paul Fischer both are advertized in 1896.Til højre spadserer to damer i sidste mode, og til venstre ved kiosken står en mand med høj hat og læser avis. I min version er de to motiver fra 1886 og 1896 smeltet sammen i eet billede, der rækker fra Strøget ind på Kongens Nytorv sådan, at det virker som om lyset for den fjerneste ende af Strøget kommer ind fra Kgs. Nytorv. Den avislæsende mand er flyttet over på Strøget, og da den allersidste nyhed i avisen er fra 1912, nemlig Titanics forlis, har avisdrengen sprængt billedrammen.

At the right two ladies in the latest fashion are walking in Kongens Nytorv while at the left near the news stand a man with a high hat is reading the newspaper. In my version the two motifs fra 1886 and 1886 have been melted together in one image reaching fra Oestergade to Kongens Nytorv in a way that makes the light at the far end of Oestergade come from Kongens Nytorv. The man reading the paper has moved from Kongens Nytorv to Oestergade, and as the latest news seen from today appeared in 1912 with the news of Titanic´s shipwreck, the newspaper boy with the papers has broken the picture frame.

Min parafrase/ My parafrase

Da man godt kunne have sammensat de to billeder fotografisk vil jeg lige nævne, at det hele er malet i olie i alle de mindste detaljer både i oliemaleriet og plakaten. Isæt er der mange fine detaljer i Strøget samtidig med at lyset skal gengives, så det er ikke nogen let opgave!

As you might have made a collage from prints of the two motifs I must mention that I have painted all details in both motifs in oil  as well as rendering the light on the street and the facades, so it is not an easy task!

Børneportrætter efter Frans Hals (1582-1666)

Original af Frans Hals: Leende dreng i kvadrat med cirkel indeni.
Original oil painting by Frans Hals: Laughing boy in a circle within a regular square.

Min pastiche/My pastiche


Original Frans Hals: Drikkende dreng/Drinking boy

Drengen er afbildet i en cirkel inden i et kvadrat, cirklen følger håret, og glassets oval, hvorfra drikken flyder vandret ind i munden, får billedet til at dreje, ligesom kruset han holder i højre hånd.

The boy is shown in a circle within a square, the circle following the shape of his hair down to to the bent right arm and hand with the mug. The oval of the drinking glass and the horizontal liquid running into his mouth makes the attention of the viewer shift, thus turning the entire picture within the circle.

Min pastiche/My pastiche


Frans Hals original

Frans Hals: Violinspillende dreng er i et kvadrat sat på skrå. Jeg har tegnet de to cirkler, som kompositionen er dannet over, selv om disse cirkler ikke er vist som på de første kvadrater. Det er en sjov 'Davy Crockett'-hat han har på, ikke hårdet.
Frans Hals: Boy playing the violin is shown in a square obliquely. I have drawn the two circles of the composition which are not shown in the painting.

Min pastiche/My pastiche


Frans Hals original: Læsende pige/A Girl Reading

Også den læsende pige er placeret i et kvadrat sat på skrå, og jeg har tegnet cirklerne inden i kvadratet, som kompositionen følger.
The girl reading a book is also placed in a square obliquely, and I have drawn the two circles which the composition follows.

Min pastice/My pastiche


Efter Lucas Cranach den Ældre (1472-1553): Venus og Amor

Parafrasen rummer to elementer: ude i floden står en indisk kvinde og vasker sit barn, en tidløs scene efter et nutidigt foto, og på land står den meget høje og slanke gudinde Venus nøgen bortset fra en stor hat, typisk for den tyske protestantiske maler Lucas Cranach den Ældre. Sønnen Amor har stjålet honning fra bistadet og overfaldes nu af bierne, mens Venus gør nar ad ham.., også tidløst! Formatet for dette akrylmaleri er 2 kvadrater oven på hinanden, det passer lige til Venus langstrakte skikkelse og gør hele billedet elegant, Det må jeg jo indrømme jeg har stjålet fra Cranach. 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.07 | 16:21

Om man kan være helt sikker på, at Albert Borgaard er født i Holbæk på Djursland, spørger du. Jo, det kan man, men famieskab er måske en anden sag.

...
15.07 | 09:29

Hej jeg ledte efter oplysninger om Albert Borgaard og havnede her. Jeg vil gerne vide hvordan man med sikkerhed kan sige at han er født i Holbæk Jylland.

...
04.11 | 13:29

www.anette-lind.dk og tlf.65325018

...
03.11 | 19:38

Hej jeg har arvet et kunstværk af Anette Lind og vil gerne have lidt info om værket. Er det muligt at få hendes tlf nr eller mail.
Mail
thea@leegaardhansen.dk

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE